Sleutelfiguur

Aartsbisschop Eijk van het aartsbisdom Utrecht kreeg zondag 29 juni door paus Benedictus XIV het pallium omgehangen. Een lamswollen schouderband, die het teken is van bijzonder kerkelijk gezag maar ook verwijst naar de pastorale taak van kerkleiders. Bij die gelegenheid sprak hij de volgende eed uit: „Ik, Willem Jacobus Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal altijd trouw en gehoorzaam blijven aan de apostel Petrus, aan de heilige Apostolische Kerk van Rome, aan U, Heilige Vader, en aan uw wettelijke opvolgers. Zo helpe mij God almachtig.”

In de Rooms-Katholieke Kerk geldt de apostel Petrus, een van de eerste leerlingen van Jezus, als sleutelfiguur. De paus van Rome wordt gezien als zijn opvolger. De naar Petrus genoemde St. Pieter in Rome, zou op de plaats van zijn graf staan.

In veel katholieke kerkgebouwen en schilderijen wordt Petrus afgebeeld met een sleutel. Daarmee wordt hij aangeduid als degene die de hemelpoort kan openen. Hij bepaalt wie naar binnen mag en wie niet. Dat beeld van Petrus is ontstaan op basis van een tekst uit het bijbelboek Matteüs. Petrus herkent Jezus als de aan de Joden beloofde Messias en dan zegt Jezus tegen hem: „Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Matteüs16:18-19)

Opmerkelijk is dat deze sleutelfiguur geen religieuze krachtpatser was. Van hem wordt verhaald dat hij Jezus in diens laatste nacht driemaal verloochende. Met andere woorden: de kerk is niet voor degenen die het allemaal weten, maar juist voor twijfelaars en mislukten. Iemand die dat bij uitstek begreep was pater Jan van Kilsdonk. Decennialang bood hij juist deze mensen een luisterend oor. Vandaag wordt hij in Amsterdam begraven. Van Rome had Van Kilsdonk geen hoge pet op, maar poortwachter Petrus zal zijn medepastor wel herkend hebben.

Deze rubriek geeft wekelijks antwoord op verschillende geloofskwesties.

    • Herman Amelink