Retour Den Haag-Brussel

Minister Tremonti Foto EU Giulio Tremonti EC;Lambiotte, Christian

Tremonti blijkt heel wat sneller dan ‘il duro’

Hoe zit het toch met het boek van Gerrit Zalm? De oud-minister van Financiën kondigde bij zijn vertrek uit de politiek aan dat hij een boek ging schrijven. Geen memoires, wel een terugblik van de langstzittende minister van Financiën op een van de turbulentste periodes in de Nederlandse politiek. Hij ging er tijd voor vrijmaken, hield aanbiedingen af en het boek zou snel uitkomen.

Dat was anderhalf jaar geleden.

Sindsdien is Zalm chief financial officervan de DSB Bank in Wognum geworden en schiet het met het boek niet op. De uitgever hoopt nu op augustus.

Zalms Italiaanse ambtgenoot Giulio Tremonti is heel wat voortvarender. Tremonti heeft dit jaar een boek gepubliceerd (La Paura e la Speranza) dat een bestseller in Italië is geworden. ‘Vrees en Hoop’ gaat over de dreiging van China, het politieke onvermogen van Europa, de noodzaak markten, banen en tradities te beschermen en de joods-christelijke wortels van de Europese identiteit.

In Italië stond Zalm – wegens zijn verzet tegen toetreding van Italië tot de euro – indertijd bekend als il duro. Als aankomend bestsellerauteur kan hij van zijn Italiaanse oud-collega nog wat leren. (RJ)

Even citeren uit rapport van 2016

Het Tweede Kamerlid Paul de Krom (VVD) nam afgelopen week alvast een kijkje in de verre toekomst. „Graag citeer ik uit het rapport van de commissie-Koopmans (2016), ook wel bekend als de commissie-Kilometerheffing”, zei hij op de laatste dag voor het reces in een debat over het rekeningrijden.

Collega Ger Koopmans was gevleid. „Ik ben toch wel de voorzitter, hè”, grapte de parlementariër die namens het CDA het woord voert over Verkeer.

En dat was zo.

De Krom sprak van een miljardenproject met een matig draagvlak en met een onzekere economische basis. Van niet-kritische coalitiepartners ondanks hoogoplopende debatten en kritische onderzoeken.

Het Kamerlid had de lachers op zijn hand. „Besluitvorming was gebaseerd op een combinatie van vrees, hoop en geloof en niet zozeer op onderzoek, debat en creativiteit. ”

Aanbeveling: „Zorg dat de discussie over een potentieel groot project altijd start met een probleemanalyse, uitmondend in een heldere probleemstelling en een scherpe definiëring van te bereiken doelen.”

Maar om deze uitsmijter werd niet gelachen. Want De Krom citeerde niet meer uit de denkbeeldige commissie-Koopmans, maar uit de inmiddels opgeheven commissie-Duivesteijn (2004) over grote infrastructuurprojecten, waar ook Koopmans in zat.

Gehaaste debatten, late informatieverstrekking over het megaproject rekeningrijden. „Ik vind het schokkend om te zien dat bij de kilometerheffing exact hetzelfde gebeurt als destijds bij de Betuweroute en de HSL”, zegt De Krom. (JW)

Hans van Baalen gaat de strijd aan

Hij is eruit. Hans van Baalen, nu nog woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de VVD in de Tweede Kamer, gaat volgend jaar naar het Europees Parlement. Via een paginagroot interview in de zondageditie van de Telegraaf maakte de voormalig campagneleider van de liberalen gisteren zijn besluit bekend. Wat er niet in stond, is dat er één ‘maar’ aan zijn kandidatuur vastzit. Van Baalen geeft alleen zijn zetel in de Kamer op als hij bij de Europese Verkiezingen van volgend jaar juni lijsttrekker voor de VVD wordt. Daarover moeten de leden dit najaar beslissen.

Er is in elk geval één tegenkandidaat: de huidige VVD-Europarlementariër Toine Manders. Al eerder wist deze Brabander op geheel eigen kracht, dat wil zeggen voldoende voorkeurstemmen, een zetel in het Europees Parlement te bemachtigen. In 2004 behaalde hij met een uitgekiende campagne („Het kan anders met Toine Manders”) maar liefst 40.000 stemmen. „Ik geef meer inhoud aan de V van Volkspartij”, liet Manders vanmorgen op weg naar Straatsburg weten.

Van Baalen beroept zich op de steun van partijcoryfeeën als Frits Bolkestein, Henk Kamp en Jules Maaten, de huidige leider van de VVD-delegatie in Europa. Het wordt binnen de VVD een strijd tussen de top en de basis. Net als destijds de strijd tussen Rutte en Verdonk. Kortom, een vertrouwde VVD-strijd. (MK)

Bijdragen: Roel Janssen, Mark Kranenburg, Jeroen Wester.