Ministers morrelen aan doelen EU voor biodiesel

De Europese doelstelling dat in 2020 10 procent van alle benzine en diesel uit biobrandstof moet bestaan, is minder hard dan zij lijkt. Dat bleek afgelopen weekend na een driedaagse bijeenkomst van Europese energieministers in Parijs.

Hoewel er geen concrete aanpassing van de doelstelling werd voorgesteld, stelden de EU-ministers vast dat de beoogde 10 procent duurzame energiebronnen niet volledig uit biobrandstof hoeft te komen. Volgens de Franse minister van Milieu Jean-Louis Borloo vallen bijvoorbeeld auto’s die rijden op waterstof of op elektriciteit met behulp van oplaadbare accu’s er ook onder, evenals in de toekomst nog te ontwikkelen milieuvriendelijker energiebronnen.

Achttien maanden geleden leken biobrandstoffen nog een uitstekende oplossing, maar inmiddels is dat beeld gekanteld, aldus Borloo. Door openlijk afstand te nemen van biobrandstoffen, hopen de EU-ministers zich te distantiëren van de groeiende kritiek dat biobrandstof bijdraagt aan ontbossing in derdewereldlanden en stijgende voedselprijzen, omdat steeds meer landbouwgrond gebruikt wordt voor het verbouwen van gewassen voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voor voedsel.

„We moeten beslissen of de quota te handhaven zijn”, zei de Duitse staatssecretaris Jochen Homann van Technologie in Parijs. „Het is mogelijk dat we ze zullen veranderen.” Frankrijk en Italië hebben eerder al hun vraagtekens gezet bij de EU-doelen voor biobrandstoffen en Groot-Brittannië werkt aan eigen, aangepaste criteria.

Borloo zei dat brede steun bestaat voor een voorstel van de Luxemburgse europarlementariër Claude Turmes om de doelstellingen te verlagen. Turmes pleit voor verlaging van het doel voor het percentage duurzame energiebronnen in brandstof tot 4 procent in 2015. Vervolgens zou in 2015 opnieuw bekeken moeten worden of verhoging van de doelstelling tot 8 of 10 procent mogelijk is.

Uit een vertrouwelijk EU-rapport zou blijken dat Europa er op eigen kracht niet in zal slagen in 2020 aan 10 procent te komen. Naar schatting tweederde van de biobrandstof die daarvoor nodig is, zal geïmporteerd moeten worden uit landen als Brazilië.

Vrijdag meldde de Britse krant The Guardian dat volgens een uitgelekt rapport van De Wereldbank 75 procent van de recente stijging in de voedselprijzen terug te voeren is op de productie van biobrandstoffen. Producenten van ethanol kopen steeds meer maïs, graan en suikerriet op. (Reuters)