Lagerhuis steunt Kirchner in conflict

Buenos Aires, 7 juli. Het Lagerhuis van het Argentijnse Congres heeft zaterdag een pakket landbouwbelastingen goedgekeurd, waartegen boeren in het land zich de afgelopen maanden hevig hebben verzet. Het wetsvoorstel werd na een debat van achttien uur met een krappe meerderheid van zeven stemmen verschil aangenomen en verdiept het conflict tussen de regering en de agrariërs. Die laatsten verzetten zich met stakingen en wegblokkades tegen de exportheffingen op granen, soja en maïs die president Cristina Kirchner in maart decreteerde. De komende dagen debatteert de Senaat over het voorstel.