Inkopers hekelen aanbestedingswet

De inkopers bij de overheid en in de semipublieke sector hebben alarm geslagen over een nieuwe aanbestedingswet die morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld.

In een paginagrote advertentie zaterdag in de Volkskrant schrijft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) dat de nieuwe aanbestedingswet te ver is doorgeschoten. De wet zal verlammend werken voor inkopers, leiden tot verspilling van overheidsgeld, de administratieve lasten verhogen en juridische procedures tot gevolg hebben, aldus NEVI.

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) heeft verontwaardigd gereageerd op de advertentie. Ze vindt dat ambtenaren zich op deze wijze niet behoren te mengen in de politieke besluitvorming.

De nieuwe aanbestedingswet is een raamwet die een einde moet maken aan talloze verschillende regelingen voor aanbestedingen bij de overheid. EZ verwacht dat aanbestedingen hierdoor transparanter en uniformer worden. Bovendien moet het midden- en kleinbedrijf meer kansen krijgen bij overheidsaanbestedingen.

Volgens directeur Jan Willem van der Meer van de NEVI is er geen sprake van versimpeling. „Deze wet slaat door”, zegt hij. Zijn organisatie heeft vorig najaar 650 pagina’s uitvoeringsregelingen toegestuurd gekregen. In januari van dit jaar heeft de NEVI in een brief haar kritiek aan Economische Zaken laten weten, maar hierop heeft het ministerie nooit gereageerd. EZ heeft over de wet overleg gevoerd met de gemeenten (VNG) en provincies (IPO).

De aanbestedingswet is in 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Toenmalig minister van Economische Zaken Wijn (CDA) maande de Eerste Kamer indertijd tot spoed aan om de wet te behandelen.