Fijn, prettig en schoon

Waar staat GroenLinks eigenlijk voor? Die vraag staat centraal in een nota ‘Partij van de toekomst’. Het paradijs is in aantocht.

Het is 2018. De laatste tankstations sluiten want er zoemen louter elektrische auto’s over de snelwegen en de treinen rijden elke vijf minuten. Honger is de wereld uit, evenals de bio-industrie, schooluitval, werkloosheid en discriminatie. De steden puilen uit van de groene parken en fijne speeltuintjes.

De notitie GroenLinks, partij van de toekomst barst van dergelijk optimisme. In achttien kantjes legt de partij een basis voor het nieuwe beginselprogramma, waarover al een jaar in zaaltjes wordt gedebatteerd. Broodnodig, want GroenLinks is niet helder, moeilijk herkenbaar, te technocratisch. Ooit, in 1990, moest ze het linkse alternatief voor de technocratische PvdA zijn: dat is nu de SP. Onder partijleider Halsema schoof de partij naar het liberale midden en bevindt ze zich vaak rechts van de PvdA. Waar staat GroenLinks eigenlijk voor?

De notitie schept weinig duidelijkheid. Er gaapt een kloof tussen de rozige toekomst en het heden, zo blijkt. GroenLinks voorziet overstromingen, orkanen en droogtes ten gevolge van klimaatverandering, uitzichtloze armoede voor honderden miljoenen wereldburgers, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit door wereldwijd consumentisme. Hoe belanden we van daaruit naar de wereld van 2018, zonder honger en vol elektromotoren en windmolens? Zonder nare woorden als offers, harde keuzes, de broekriem aanhalen. Want GroenLinks gunt de achterban het allerbeste, zo blijkt. „Gezond eten, fijn wonen en schone lucht horen bij het goede leven.”

Fijn, prettig, aangenaam: de notitie staat er vol van. Lijsttrekker Femke Halsema werkt momenteel aan een manifest tegen de consumptiemaatschappij, waarin ze ook haar eigen jurkjesverslaving aan de kaak stelt. Steeds nieuwe jurkjes: eigenlijk is het een schande, verzucht ze. Maar ze koopt er geen jurk minder om. Moet GroenLinks misschien wat meer eisen stellen aan zichzelf en de kiezers? Dat is onprettig en niet fijn, maar uit deze notitie beklijft een beeld van een gemakzuchtige partij die problemen wegdroomt.

Na de zomer debatteert GroenLinks voort, tot die tijd wenst Femke Halsema ons via haar weblog „mooi weer, fijn zwemwater, goed eten, lekker slapen!”

    • Coen van Zwol