Ambtenarenprotest tegen nieuwe wet

DEN HAAG. Ambtenaren hebben zaterdag de Eerste Kamer opgeroepen tegen de nieuwe Aanbestedingswet te stemmen. In een paginagrote advertentie in de Volkskrant stelden ze dat de regels leiden tot een verlamming van de dagelijkse inkooppraktijk bij de publieke en semi-publieke sector, een toename van administratieve lasten en verspilling van overheidsgelden. Ook vrezen ze een toename van juridische procedures. De advertentie is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De 250 ondertekenaars werken als inkopers bij onder meer gemeenten en zorginstellingen. Met de nieuwe Aanbestedingswet wil het kabinet regels stellen om praktijken als bij de bouwfraude te voorkomen. Zo moeten inkopers bij bepaalde uitgaven de integriteit van ondernemers toetsen en niet-integere ondernemers uitsluiten. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) wijst de actie van de ambtenaren af. Volgens de minister worden de huidige regels voor aanbesteding juist eenduidiger door de nieuwe wet.