Aldus...

„U kunt mij veel verwijten, maar niet dat ik mijnheer Simpelmans ben.” (Tweede Kamerlid Hero Brinkman, PVV, tijdens een commissievergadering)

„Remmende Rita is weer niet aanwezig. Laat wat van je horen, is mijn oproep aan haar.” (Tweede Kamerlid Ger Koopmans, CDA, tijdens een debat over de kilometerheffing)