Vader kan kraamzorg niet overnemen

Met verbazing las ik het hoofdredactioneel commentaar van 26 juni over het voorstel van GroenLinks om het vaderschapsverlof uit te breiden. Daarbij wordt het argument gebruikt dat uitbreiding van vaderschapsverlof een goed idee is, omdat er nauwelijks kraamzorg voorhanden is.

Ik vind dit een verkeerde redenering die geen argument moet worden in de discussie over vaderschapsverlof. De afgelopen decennia is de tijd dat een vrouw in het ziekenhuis verbleef na een keizersnede ingekort van veertien tot vier dagen. Zo snel naar huis kan alleen op voorwaarde dat de in het ziekenhuis werkzame gespecialiseerde verpleegkundigen de zorg kunnen overdragen aan de daarvoor speciaal opgeleide kraamverzorgenden. Dat die er niet zijn, is één ding. Maar een kraamvrouw en haar pasgeboren baby vereisen deskundige zorg, die niet gegeven kan worden door een vader of door een huishoudelijke hulp - hoe hulpvaardig en goedbedoelend die ook zijn.