Salim Hamdan

Osama bin Ladens chauffeur in Guantánamo Bay berecht

Op maandag 21 juli begint in Guantanámo Bay, het kamp op Cuba waar terreurverdachten van de VS vastzitten, de rechtszaak tegen de chauffeur van Osama bin Laden. Salim Hamdan (Yemen, 1970) zit sinds 2001 vast.

Salim Hamdan heeft met succes zijn onduidelijke status als krijgsgevangene aangevochten, en pogingen hem te berechten zijn tot nu toe mislukt. Mensenrechtenorganisaties steunen zijn acties, omdat de VS volgens hen een loopje met het Verdrag van Genève nemen, waarin geregeld is hoe je krijgsgevangenen behandelt.

De aanklachten tegen Hamdan zijn al verschillende keren gewijzigd en ingetrokken, maar de recentste aanklachten luiden: samenwerking met Al-Qaeda en steun aan terrorisme. Hamdan ontkent.