Kop op, er is een pil voor

Trudy Dehue stelt dat een groot deel van de mensen die weinig actief en ondernemend zijn en niet zoveel succes boeken, heeft geleerd om te zeggen dat ze depressief zijn” (W&O 15 juni). Wie dit denkt en schrijft, heeft nooit mensen, die in een diepe depressie zitten, meegemaakt. Ook stelt Dehue dat mensen met depressies behandeld worden met pillen, die niet werken. Haar uitspraken getuigen van een groot gebrek aan kennis van de hersenen en de farmacologie. Dat er verschillende soorten depressies bestaan, vermeldt ze niet. Dat de therapeutische effectiviteit van antidepressiva uitsluitend bij milde, maar niet bij ernstige depressies ter discussie staat, evenmin. Ook laat ze alle studies, die aantonen dat depressies gepaard gaan met hersenafwijkingen, onbesproken. Ze gaat voorbij aan het feit dat depressie een hersenziekte is. Met haar uitspraken en boek berokkent ze schade aan mensen, die lijden aan ernstige vormen van depressie.