Is het rookverbod in de horeca terecht? 3

Ik ben 25 jaar geleden gestopt met roken en toch ben ik geen antirookzeloot. `Verboden te roken` is een nieuw geloof. Met alle ergerlijke trekjes van het onbetwistbare eigen gelijk.