Is het rookverbod in de horeca terecht? 2

Zelden voel ik aanvechtingen om te reageren op de hoofdredactionele commentaren van NRC Handelsblad. Anders ligt dit bij het commentaar `Een verboden genot`. Roken is een eigen keuze, jazeker, maar wel een die uiteindelijk tot een indrukwekkend bedrag op de begroting van de gezondheidszorg leidt, nog afgezien van allerlei indirecte kosten als verminderde arbeidsparticipatie, druk op de mantelzorg et cetera. De overheid, die veel geld incasseert via de op rookwaren geheven belastingen, geeft dit vervolgens met bakken weer uit. Hoe legt u dit aan uw (klein)kinderen uit?

Anders dan bij bijvoorbeeld alcoholmisbruik, dat een andere vorm van overlast kan veroorzaken, is roken ook schadelijk voor de niet-rokende omstanders. Personeel en niet-rokers hebben jarenlang stank en irritatie van bijvoorbeeld ogen en luchtwegen moeten accepteren. Zij liepen daarbij ook risico op aandoeningen als hart- en vaatziekten en verscheidene vormen van kanker. Veel te lang is gewacht met maatregelen om gewoon in een non-toxische omgeving te kunnen reizen, eten of iets te drinken. Het is volstrekt terecht dat deze maatregelen genomen zijn. Waar de vrijheid van de roker die van de niet-roker zo dramatisch heeft aangetast, zijn argumenten over de vrije markt, de coffeeshop en de vergelijking met heroïnegebruikers volledig misplaatst.