Is het rookverbod in de horeca terecht? 1

In het hoofdredactionele commentaar `Een verboden genot` wordt geschreven dat Nederland met het horecaverbod voor rokers een grens overschrijdt (Commentaar, 30 juni). Het `genot` waar op wordt gedoeld, is voor velen echter helemaal geen genot. Bovendien is roken niet verboden. Er zijn nog te veel plaatsen waar rokers overlast zullen blijven veroorzaken. De niet-rokers zullen op zomerse dagen naar de rookvrije binnenruimten worden verdreven, de rokers zitten lekker buiten. Zo hebben ze de boel weer samen `opgelost`.

Tekening VEJO
Tekening VEJO Vejo

De staat neemt eindelijk de enige juiste maatregel die een staat kan nemen: hij neemt de niet-roker in bescherming. Rokers hebben zich geen zier aangetrokken van degenen die niets met deze verwerpelijke gewoonte van doen willen hebben en deze toch maar moeten slikken. Dit heeft niets met een terugtredende overheid te maken, zoals de krant met een drogreden zijn standpunt meent te moeten onderstrepen.

Het is voor rokers even slikken dat zij nu de behandeling krijgen die ze zelf een ander jarenlang hebben aangedaan. Met dit verschil dat zij geen kanker krijgen van degenen van wie zij menen dat zij hun persoonlijke vrijheid aantasten.