Economie van een dorp

Het aandeel stedelingen in de wereldbevolking bedraagt inmiddels 50 procent en neemt dagelijks verder toe. In het Westen zoekt de vergrijzende stedeling rust in het dorp, elders zoekt de jonge dorpeling werk in de stad. Wat doet dat met de economie van een dorp? Hoe raakt de globalisering de kleine wereld waarin iedereen elkaar kent? Deze zomer schetsen de buitenlandse correspondenten de dorpseconomie in hun land of regio in het economiekatern van NRC Handelsblad.