‘Vrijdenkersruimte’ VVD en PVV is open

Theodor Holman maakt zich weinig illusies. Hij is vanmorgen „als journalist en als vriend van de ouders van Theo” naar de opening van de Vrijdenkersruimte in het Tweede Kamergebouw gekomen, niet op persoonlijke titel. „Eigenlijk worden wij misbruikt”, vindt Holman. „Elke keer als zich iets in de samenleving voordoet, wordt het door de politiek geannexeerd; dit keer zijn het de VVD en de PVV. Het gaat erom dat Mark Rutte met de ouders van Theo van Gogh op de foto kan, en zo.”

De eerste tentoonstelling in de Vrijdenkersruimte, een idee van PVV-voorman Geert Wilders waarvan de VVD vervolgens in hoog tempo de praktische uitvoering op zich nam, bevat werken van cartoonist Nekschot, schilderes Ellen Vroegh, fotograaf Aram Tanis, publicist Jaffe Vink en filmer en schrijver Theo van Gogh. Allemaal werden ze in hun vrijheid beknot; doordat hun werk werd verwijderd (Tanis, uit het ministerie van OCW), uit het zicht werd gehangen (Vroegh, in het gemeentehuis van Huizen), of omdat ze werden vervolgd (Nekschot, Vink) of zelfs vermoord (Van Gogh).

„Dit is toch niet Jordanië?” aldus PVV-fractielid Fleur Agema in haar openingswoord. „Dit is Nederland!” Agema acht „moslims” en „moslima’s” schuldig aan alle inperkingen van de vrijheid waar de expositie een weerwoord tegen moet bieden. Rutte richt zijn pijlen op het CDA, dat volgens hem „sluipenderwijs” de vrijheid van meningsuiting aantast en „faalt” in het beschermen van de Nederlandse „cultuur van vrijheid”. Een voorbeeld: de aanklacht van Balkenende tegen voormalig weekblad Opinio waarin hoofdredacteur Jaffe Vink een fake-toespraak van de premier publiceerde „met goed lopende zinnen, dus namaak”, sneerde Rutte. De Vrijdenkersruimte bevindt zich zowel in de leeskamer van de VVD als op de gang bij de PVV. Burgers die willen kijken, moeten wel eerst door de beveiliging van de Kamer heen zien te komen.