Vier projecten CO2-opslag in Rotterdam

Rotterdam wil volgend jaar vier proefprojecten starten voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2. Deze projecten vergen een investering van 400 miljoen euro.

De overheid zou van dat bedrag ruim eenderde, 150 miljoen euro, bij moeten dragen. Dat staat in een vandaag gepresenteerd rapport over de kansen van CO2-opslag in de Rijnmondregio, dat vanmorgen is aangeboden aan het kabinet. CO2-opslag is een nog weinig beproefde technologie waarbij CO2 bij elektriciteitscentrales, raffinaderijen en chemische fabrieken wordt opgevangen, via pijpleidingen wordt getransporteerd en vervolgens ondergronds wordt opgeslagen.

Het rapport is opgesteld door het Rotterdam Climate Initiative, een initiatief van de stad dat ertoe moet leiden dat in 2025 de helft minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Rotterdam zal die doelstelling niet halen zonder toepassing van CO2-opslag.

Nederland is bij uitstek geschikt voor CO2-opslag. Het heeft vele (bijna) lege gasvelden. In het energie- en klimaatbeleid van het kabinet speelt CO2-opslag een belangrijke rol, naast energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie. Het kabinet streeft ernaar de CO2-uitstoot in 2020 te hebben teruggebracht met 30 procent ten opzichte van 1990. Het Rotterdamse plan zou eenderde van die doelstelling kunnen realiseren. Het opzetten van de vier proefprojecten is de eerste fase van een groter plan, waarmee Rotterdam wil uitgroeien tot CO2-hub van Europa.

Rotterdam wil vaart maken met de technologie, en vraagt de overheid snel duidelijke randvoorwaarden te scheppen. Zo is het volgens het rapport nog onvoldoende duidelijk hoe lang bedrijven aansprakelijk blijven voor de CO2 die ze hebben opgeslagen – mocht er in de toekomst ooit iets misgaan.

In het Rotterdamse plan speelt de aanleg van een transportnetwerk voor CO2 een cruciale rol. Sinds 2005 loopt er al een pijpleiding die CO2 transporteert vanaf een Shell-fabriek in de Botlek naar tuinders in het Westland en rond Aalsmeer, maar de pijpleiding moet worden uitgebreid. In de eerste fase van het plan moeten pijpleidingen vanaf Rotterdam worden doorgetrokken naar Hoek van Holland en Barendrecht, waar Shell een CO2-opslagproject voorbereidt. In Barendrecht verzetten omwonenden zich tegen het plan.

CO2-opslag: pagina 13