`Sociale vaardigheden jongeren gedaald`

Rotterdam. Twee van de vijf leraren vinden dat de sociale vaardigheden van jongeren de laatste jaren zijn afgenomen, zo blijkt uit een enquête onder docenten in het primair en voortgezet onderwijs door EPN, organisatie voor de informatiesamenleving. Eén op de vier wijst de pc en het internetgebruik aan als boosdoener. In de enquête is ook gevraagd naar de invloed van gewelddadige games op agressiviteit bij kinderen; 70 procent meent dat daarvan sprake is (de helft enigszins, eenvijfde sterk). De helft van de ondervraagde docenten zegt dat zij leerlingen hebben die verslaafd zijn aan games of MSN.