Rus moet weg bij Hof in Straatsburg

Moskou, 4 juli. President Medvedev heeft de Russische gezant aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg uit zijn functie ontheven. Pagina 4