Paleis op de Dam niet geschikt voor collectie Rijks

DEN HAAG, 4 juli. Het Paleis op de Dam in Amsterdam is niet geschikt als tijdelijke dependance van het Rijksmuseum. ”Het is geen begaanbare weg”, zei minister Ronald Plasterk gisteren in de Tweede Kamer. De minister onderzocht op verzoek van VVD, SP en D66 de mogelijkheid om een deel van de collectie van het Rijks tijdelijk in het Paleis op de Dam te laten zien. Het publiek kan zo meer kunstschatten bewonderen, tot de vertraagde verbouwing van het Rijksmuseum in 2013 is voltooid. ”Je hebt met behoorlijke kosten te maken voor een korte periode”, aldus Plasterk. Er moeten volgens de minister allerlei maatregelen worden genomen op het gebied van klimaatbeheersing en collectiebeheer. Daarnaast ondergaat het Paleis zelf ook een renovatie. ”Dat bouwproces vermengt zich met het bouwproces van het Rijksmuseum.” Vanuit de politiek klinkt de roep om alternatieve tentoonstellingslocaties te bekijken, nu het vernieuwde Rijksmuseum jaren later dan gedacht de deuren opent. Eind februari maakte Plasterk bekend dat de grootscheepse renovatie van het museum opnieuw vertraging oploopt. Door problemen met de aanbesteding kan de culturele instelling pas eind 2012 of begin 2013 de deuren heropenen.