LTO: verklein taak productschappen

Productschappen moeten hun taken gaan beperken. Dat stelt de grootste organisatie van boeren en tuinders, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), onder invloed van groeiend protest onder boeren tegen de verplichte betalingen aan deze semipublieke organisaties.

Belangenbehartiging moet niet langer tot de taken behoren waar productschappen zich mee bezig houden, stelt de LTO. Productschappen zijn semi-overheidsorganisaties die worden beheerd door de sociale partners zelf. Ze kunnen bindende voorschriften opleggen en bedrijven zijn verplicht heffingen te betalen.

De LTO laat zich niet hard uit over de meest omstreden activiteit van productschappen: de algemene promotie van producten via campagnes als ‘Gek op bloemen’ van het Bloemenbureau. Dat bureau wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, waaraan alle tuinders verplicht geld afdragen. Dit productschap had afgelopen jaar een budget van 85 miljoen euro, waarvan 36 miljoen voor promotie.

Productschappen zouden elk voor zichzelf moeten besluiten of ze dit soort activiteiten nog willen uitvoeren. „Er moet dan wel een heel sterk draagvlak zijn”, zei LTO-voorzitter Albert Jan Maat gisteren in Den Haag bij de presentatie van de LTO-visie. Volgens Maat nemen bedrijven promotie vaker voor hun eigen rekening. Tot de taken van de productschappen behoren volgens de LTO in de toekomst alleen nog voedselveiligheid, arbeidsmarktbeleid en de gezondheid van personeel, dieren en planten.