Kamer wil garantie voor vergoeding ziektekosten

Alle coalitiepartijen bekritiseren de manier waarop staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) 800 miljoen euro op de AWBZ wil bezuinigen. Zij vinden het onacceptabel dat Bussemaker veel mensen het recht op AWBZ-zorg ontzegt. Volgens de coalitiepartijen is er voor deze mensen geen alternatief om zorg te ontvangen.

Volgens Bussemaker moeten mensen die straks niet meer bij de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) terecht kunnen, aankloppen bij jeugdzorg, onderwijs of gemeenten. De hulp die zij nu krijgen, is volgens de staatssecretaris geen langdurige zorg waar de volksverzekering voor bedoeld is. „Er is bij velen die nu AWBZ-steun ontvangen grote onzekerheid ontstaan”, zei Kamerlid Wolbert (PvdA) in het debat gisteren. Zij eist een kabinetsbrede toezegging dat deze mensen niet „tussen wal en schip” komen te vallen en dat zij een „garantie” krijgen op zorg.

Woensdag had fractievoorzitter Hamer van de PvdA al een motie aangekondigd waarin de partij oproept tot een kabinetsbrede aanpak om partijgenote Bussemaker te steunen. „Dit mag niet alleen het probleem van staatssecretaris Bussemaker worden”, aldus Hamer. Ook ministers als Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie), Plasterk (Onderwijs, PvdA) en Donner (Sociale Zaken, CDA) moeten meewerken aan een oplossing. Bussemaker beloofde te gaan overleggen met gemeenten en met collega-bewindslieden.

Het CDA vindt de bezuiniging wel noodzakelijk, omdat de huidige polisvoorwaarden veel te „riant” zijn. Maar Kamerlid De Vries (CDA) meent dat het kabinet onbedoelde effecten moet voorkomen. Die kunnen ontstaan als mensen die nu AWBZ-zorg gebruiken op jeugdzorg of gemeenten worden „afgewenteld”. Kamerlid Wiegman (CU) vindt dat „zorg schrappen uit de AWBZ alleen mag als er voor de gedupeerden elders een zachte landing wordt gerealiseerd”.

Lees achtergrondartikelen op nrc.nl/awbz