Eeuwige wijsheid

We leven in een tijd waar mensen van verschillende godsdiensten elkaar beestachtig te lijf gaan. Beoefenaars van religies hadden al geen mooie reputatie in het behandelen van elkaar. Zelfs de beoefenaars van dezélfde religie deinzen er niet voor terug elkaar op te jagen, te martelen en te doden. Uit naam van dezelfde religie! Het geloof maakt boze dingen los in ons mensen.

Atheïsten hebben dus gelijk in hun kritiek op godsdiensten. Maar ongelijk als ze boos alle godsdiensten willen weggooien. Godsdiensten hebben ook goeie dingen; bovendien bevredigen ze iets dat niets of niemand anders kan bevredigen.

Wat je bij al die agressieve gelovigen ziet is dat ze zich concentreren op de verschillen van elkaars (interpretatie van dezelfde) godsdienst. Dat is lui en gemakkelijk. Bij jullie mogen homo’s trouwen in de kerk, belachelijk! Waarom lopen jullie vrouwen met die stomme hoofddoekjes?! Maar jullie eten varkensvlees, bah!

Godzijdank concentreert spiritualiteit zich niet op de (materialistische) verschillen van godsdiensten maar op hun (spirituele) overeenkomsten, zie bijvoorbeeld Huxley’s boek Eeuwige wijsheid. Alle godsdiensten, ook het christendom en de islam, verkondigen wijsheid, goedheid, liefde en zelfkennis. Er zijn boze mensen die zeggen dat je deze dingen geheel verschillend kan interpreteren maar zijn die te goeder trouw? Fundamentalisten van verschillende godsdiensten vervloeken elkaar en agressieve atheïsten vervloeken hen weer en zo lijken al die vijanden wat betreft hysterie en kortzichtigheid sprekend op elkaar.

Waarom zien mensen alleen verschillen en geen overeenkomsten? De godsdiensten geven zelf het antwoord. Het christendom en de islam verkondigen beide dat wij mensen niet wakker zijn. Paulus zegt dat er een sluier over onze geest ligt. Volgens de islam liggen er 70.000 sluiers overheen. Godsdiensten weten dat godsdienstige mensen zich vaak ongodsdienstig gedragen.

Deze sluiers wegnemen, dit wakker worden, deze bewustwording dat we wijs moeten handelen, het besef dat we allemaal hetzelfde zijn en allemaal gelukkig willen worden, is voor sommige denkers synoniem aan spiritualiteit.

Laten we wakker worden en laten de redelijke beoefenaars van alle godsdiensten plus alle redelijke atheïsten kiezen voor wijsheid, goedheid, liefde en zelfkennis. Ik ben ervoor. Jij ook? Dat zijn er al twee.

Televisiemaker François de Waal is op zoek naar no-nonsense spiritualiteit.