ECB zet rente in tegen inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor het eerst in ruim een jaar de rente verhoogd, met een kwart procentpunt naar 4,25 procent. De ECB vond dat nodig door de oplopende inflatie. Die wordt vooral veroorzaakt door hoge prijzen voor olie en voedsel.

De ECB stelt zich tot belangrijkste taak om de inflatie in de landen die de euro hebben ingevoerd in toom te houden. De geldontwaarding bleek eerder in juni echter te zijn uitgekomen op 4 procent, het hoogste niveau sinds de invoering van de euro in 1999. De ECB wil de inflatie onder de 2 procent te houden.

De renteverhoging is bedoeld om de prijzen te stabiliseren, verklaarde ECB-president Jean-Claude Trichet gisteren. Hij waarschuwde werknemers om geen hogere lonen te eisen om de prijsstijgingen te compenseren. Dat zou weer nieuwe prijsverhogingen veroorzaken. De renteverhoging die nu van kracht gaat, waarborgt het behoud van de koopkracht op de middellange termijn, aldus de Fransman.

De ECB zit in een lastig parket. Meestal treedt inflatie op als de economie oververhit dreigt te raken na een periode van groei. Nadat de Amerikaanse economie op een recessie dreigt af te stevenen, dreigt ook de economische situatie in Europese landen te verslechteren.

Politici, onder wie de Franse president en huidige EU-voorzitter Sarkozy, riepen de afgelopen dagen de ECB op de wankele Europese economie niet door een renteverhoging verder te verzwakken.

Een hogere rente betekent dat het duurder wordt voor bedrijven en consumenten om geld te lenen. Om die reden heeft de FED, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de rente nog niet verhoogd. De rente in de VS is 2 procent, minder dan de helft van die in Europa.

    • Daan van Lent