ECB verhoogt rente om de hoge inflatie te beteugelen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor het eerst in ruim een jaar de rente verhoogd, met 0,25 procentpunt naar 4,25 procent. De ECB vond dat nodig door de oplopende inflatie. Die wordt vooral veroorzaakt door hoge prijzen voor olie en voedsel.

De ECB heeft als belangrijkste taak om de inflatie in de eurolanden in toom te houden. De geldontwaarding bleek eerder in juni te zijn uitgekomen op 4 procent, het hoogste niveau sinds de invoering van de euro in 1999. De ECB wil de inflatie onder de 2 procent houden.

De renteverhoging is bedoeld om de prijzen te stabiliseren, verklaarde ECB-president Jean-Claude Trichet gisteren. Hij waarschuwde werknemers om geen hogere lonen te eisen om de prijsstijgingen te compenseren. Dat zou weer nieuwe prijsverhogingen veroorzaken. De renteverhoging die nu van kracht is, waarborgt het behoud van de koopkracht op de middellange termijn, aldus de Fransman.

De ECB zit in een lastig parket. Meestal treedt inflatie op als de economie oververhit dreigt te raken na een periode van groei. Nu de Amerikaanse economie op een recessie lijkt af te stevenen, dreigt ook de economische situatie in Europese landen te verslechteren. Onder meer de Franse president en de huidige EU-voorzitter Sarkozy en de Duitse minister van Financiën Steinbrück riepen de afgelopen dagen de ECB op de wankele Europese economie niet door een renteverhoging verder te verzwakken.

Een hogere rente betekent dat het duurder wordt voor bedrijven en consumenten om geld te lenen. Om die reden heeft de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de rente nog niet verhoogd. De rente in de VS is 2 procent, minder dan de helft van die in Europa. Na zijn laatste vergadering hintte de Fed dat een renteverhoging ook in de VS te verwachten is.

Analisten leidden uit de woorden van Trichet dat aanvullende renteverhogingen zeker geen vanzelfsprekendheid zijn af dat de ECB voorlopig de rente niet opnieuw zal verhogen. Daardoor stegen gisteren de koersen op de Europese beurzen en daalde de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Normaal gesproken zou de wisselkoers van de euro door het oplopende renteverschil juist moeten stijgen ten opzichte van de dollar.