Compensatie voor chronisch zieke

Den Haag, 4 juli. Chronisch zieken en gehandicapten moeten compensatie krijgen als zij er in inkomen op achteruit gaan door een nieuwe regeling ter compensatie van buitengewone ziektekosten. De Tweede Kamer wil maatregelen van het kabinet om de koopkracht te beschermen van mensen onder de 65 jaar die afhankelijk zijn van AWBZ-hulp of thuiszorg. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) wees het verzoek van de Kamer gisteren af. In augustus wordt hier verder over gesproken Eerder deze week bleek de Kamer zich al zorgen te maken over de inkomensgevolgen van de regeling die de fiscale aftrek voor ziektekosten moet vervangen in 2009.