Beheerder van spoor krijgt acht ton boete

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft spoorbeheerder ProRail gisteren twee boetes opgelegd van in totaal 826.000 euro wegens overtredingen van de Spoorwegwet.

Volgens bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de NMa heeft ProRail vorig jaar nagelaten „op een goede en eerlijke manier” de infrastructuur op het hoofdnet te verdelen. „Uit ons onderzoek blijkt dat ProRail de spoorwegondernemingen niet alleen onjuist, maar ook onvolledig geïnformeerd heeft”, zei Kalbfleisch gisteren.

Zo gaf ProRail in 2007 capaciteit aan ProRail Infra Management, het bedrijfsonderdeel dat het onderhoud van het spoor verzorgt, terwijl de termijn voor de verdeling reeds was verstreken.

De NMa zegt „groot belang” te hechten aan „een stipte naleving van de termijnen en procedures om zo de schaarse capaciteit zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen”. Voor deze overtreding legde de NMa aan ProRail een boete op van 776.000 euro. De NMa constateert verder dat de netverklaring over 2008, die de beschikbare infrastructuur beschrijft en informatie bevat over de toegangsvoorwaarden, „niet juist, niet adequaat en onvolledig” is. Hiervoor krijgt ProRail een boete van 50.000 euro.

ProRail geeft in een reactie de NMa inhoudelijk gelijk. „De tik op de vingers was terecht”, zegt een woordvoerder, „maar de hoogte van de boetes vinden we buiten elke proportie”. ProRail wijst erop dat geen enkele gebruiker heeft geklaagd over oneerlijke verdeling van de infrastructuur. NS is daarover verbaasd. „Wij en andere gebruikers hebben bij de NMa wel degelijk geklaagd over de capaciteit die ProRail ter beschikking stelde en over een extra infraheffing”, zegt een NS-woordvoerder.

ProRail vindt dat 2007 niet maatgevend was, omdat het „een bijzonder jaar” was. „Voor het eerst sinds de jaren zeventig werd een nieuwe dienstregeling ontworpen. Ook steeg het aantal treinen enorm en gelden strengere veiligheidseisen voor werken aan het spoor.” ProRail heeft inmiddels „maatregelen” genomen om nieuwe problemen te voorkomen.

Vraag is wie er opdraait voor de boetes, want de staat is de enige aandeelhouder van ProRail. „Niet ons probleem”, zegt een woordvoerder van de NMa, „dat moet ProRail zelf maar uitzoeken”.