13,5 mln erbij voor Haagse kunst

Den Haag Sculptuur krijgt vooralsnog toch subsidie. Dit stelt wethouder Jetta Klijnsma (financiën en cultuur) in haar vanochtend gepresenteerde conceptplan voor de kunsten in Den Haag.

Vorige maand nog stelde een adviescommissie onder leiding van Hans Verploeg voor om de subsidie aan de jaarlijkse beeldenroute te schrappen. Het evenement zou zijn „eigenzinnigheid en oorspronkelijkheid” hebben verloren en zou een „toeristische attractie” zijn geworden. Klijnsma verklaarde vanochtend desgevraagd het schrappen van de subsidie „te rigoureus” te vinden. Ze wil in de komende vier jaar 1 miljoen euro voor de beeldenroute uittrekken. „Maar ik ga wel stevig met hen in debat, want de laatste edities hebben veel discussie losgemaakt, in negatieve zin.”

Van zeven instellingen, waaronder theater Zeebelt en het Binnenhof Festival, wil de wethouder de subsidie intrekken. Daarentegen krijgen veertien instellingen voor het eerst wel structurele subsidie, waaronder de Dutch Don’t Dance Division en het Haags Kinderatelier. De wethouder volgt hiermee in grote lijnen het advies van de commissie-Verploeg.

Die liet zich vorige maand ook kritisch uit over de twee jazzfestivals in Den Haag: The Hague Jazz en Pure Jazz. Deze festivals zouden te behoudend en te weinig zakelijk zijn. De wethouder zegt nu 500.000 euro te reserveren voor „jazz-initiatieven” – naar dat geld kunnen beide festivals meedingen.

In het concept kunstenplan staat verder dat het college van B&W 1,5 miljoen extra structureel per jaar wil uittrekken voor kunst en cultuur in de stad en 7,5 miljoen incidenteel. Voor de periode 2009-2012 komt dat neer op 13,5 miljoen extra, en zal het totale budget 58,5 miljoen euro bedragen. In het komende najaar zullen de subsidies definitief worden vastgesteld.