Wollig taalgebruik in biergevecht

De retoriek bij overnamegevechten neemt vele vormen aan. Bij het bod van InBev van 46 miljard dollar (30 miljard euro) op Anheuser-Busch dringt het woord ‘glibberig’ zich op. De terughoudendheid die beide brouwers aan de dag leggen over de mogelijke kostenbesparingen – van een transactie, of juist géén transactie – zou wel eens geen toeval kunnen zijn.

Neem het plan van Anheuser-Busch om zelfstandig te blijven. Aanvankelijk had de Amerikaanse brouwer van de biermerken Budweiser en King Cobra gezegd zijn Blue Ocean bezuinigingsprogramma te willen versnellen door „tegen 2010 voor 1 miljard dollar aan kostenbesparingen te verwezenlijken”. Sommige mensen dachten niet geheel ten onrechte dat dat van nu af aan een jaarlijkse bezuiniging van 300 miljoen dollar zou inhouden. Maar het concern zegt nu dat het in werkelijkheid een kostenbesparing van 1 miljard dollar vanáf 2010 bedoelde.

Dat maakt een groot verschil, dat voor de aandeelhouders misschien wel een waarde van 4 miljard dollar vertegenwoordigt. Wellicht was de aanvankelijke dubbelzinnigheid toeval, hoewel dat geen aanbeveling zou zijn voor de dure pr-adviseurs die het concern heeft ingehuurd. Maar het kan ook zijn dat de Amerikaanse brouwer zijn redenen had om zijn woorden zo te kiezen.

Door te zeggen dat het de besparingen kan verdubbelen die nog maar een paar maanden geleden werden voorgespiegeld, zou het concern de indruk kunnen wekken tot nu toe enigszins flodderig te zijn bestuurd. Dat is niet bepaald een ondersteuning van het betoog van topman August Busch IV dat Anheuser-Busch als zelfstandig concern de koers van 65 dollar per aandeel kan evenaren of overtreffen, die door InBev-topman Carlos Brito in contanten op tafel is gelegd.

InBev krijgt intussen ook geen prijs voor helderheid. Het Belgisch-Braziliaanse concern heeft in het openbaar geen gedetailleerd inzicht gegeven in de besparingen die het verwacht van de overname van Anheuser-Busch. Het is geen verrassing dat het in geruchten opgedoken bedrag van 1,4 miljard dollar – dat door InBev niet werd tegengesproken – in principe genoeg waarde zou scheppen ter dekking van de premie die in het bod besloten ligt.

Ook de zwijgzaamheid van InBev is niet moeilijk te begrijpen. Het concern probeert Anheuser-Busch tot een gesprek te verleiden, terwijl de werknemers van de Amerikaanse brouwer bang zijn hun baan kwijt te raken en sommige Amerikaanse politici hen te hulp zijn geschoten. Het openlijk vooruitlopen op agressieve bezuinigingen zou het verzet alleen maar aanwakkeren.

Toch zou het geen kwaad kunnen als beide concerns, in het gevecht om de steun van de aandeelhouders, iets minder glibberig met hun woorden zouden omspringen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Rob Cox
    • Lauren Silva