Weer commotie bij kilometerheffing

Den Haag, 3 juli. De coalitiefracties PvdA en CDA eisen opheldering van het kabinet over plannen voor een nieuwe provinciale belasting van circa een miljard euro. De Kamer heeft nog geen groen licht gegeven voor de kilometerheffing. Pagina 3