Vogelaar komt roc tegemoet na strop

Minister Ella Vogelaar (Integratie, PvdA) betaalt eenderde van de verliezen die aanbieders van inburgeringscursussen vorig jaar hebben geleden. Ze leden verlies doordat het aantal cursisten ver achter bleef bij de verwachting. De minister heeft dit gisteren toegezegd.

De Regionale Opleidingen Centra (roc’s) en commerciële cursusaanbieders leden een verlies van ongeveer 40 miljoen euro. Gemeenten bleken niet in staat de inburgeraars te leveren. De bureaucratie die de nieuwe Wet Inburgering (van kracht sinds begin vorig jaar) met name voor gemeenten met zich meebrengt, is de belangrijkste reden voor de mislukking. Inmiddels heeft Vogelaar de wet vereenvoudigd, is er extra steun voor gemeenten en bekijkt oud-minister Pieter Winsemius hoe de regels verder kunnen worden vereenvoudigd. Het kabinet wil dat 60.000 mensen per jaar het inburgeringsexamen afleggen. In totaal telt Nederland ongeveer 250.000 mensen die onder de Wet inburgering ‘mogelijk inburgeringsplichtig’ zijn.

Vogelaar wil dat ook de gemeenten en de taalinstituten meedelen in de verliezen. Volgens haar hebben de gemeenten zich te weinig op de nieuwe wet voorbereid en hebben de cursusaanbieders zelf contracten afgesloten met gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat in een reactie weten dat „gemeenten geen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van achterstanden, noch voor de financiële gevolgen van deze problematiek erkennen”.

Een aantal roc’s dreigt te stoppen met inburgeringscursussen, liet de overkoepelende organisatie, de MBO Raad, begin deze week weten. Door de Wet inburgering mogen, naast de roc’s, ook commerciële bureaus cursussen aanbieden. Voorheen verzorgden alleen roc’s de cursussen.

Niet alleen de roc’s, ook de commerciële aanbieders hebben het moeilijk. Vorige maand ging de eerste commerciële aanbieder, A Deux, over de kop. A Deux kwam in de problemen doordat de gemeente Amsterdam vorig jaar slechts 102 mensen doorstuurde die een inburgeringscursus moesten volgen. De afspraak met Amsterdam was dat er 1.500 inburgeraars zouden komen.