Vogelaar betaalt deel verliezen inburgering

DEN HAAG. Minister Ella Vogelaar (Integratie, PvdA) betaalt een derde van de miljoenenverliezen die taalinstituten vorig jaar hebben geleden aan inburgeringscursussen. Dat heeft zij gisteren beloofd aan deze instituten en aan de gemeenten. Regionale Opleidingen Centra (ROC`s) en commerciële taalbureaus leden vorig jaar een verlies van 40 miljoen euro, omdat gemeenten niet in staat waren het beoogde aantal inburgeraars aan te leveren. Dat was onder meer te wijten aan de bureaucratische opzet van de nieuwe Wet inburgering die dat jaar inging. Inmiddels heeft Vogelaar de wet versimpeld. Daarnaast is er aanvullende steun voor gemeenten. Vogelaar vindt echter dat ook de gemeenten en de taalinstituten verantwoordelijkheid dragen. Zo hebben de gemeenten zich te weinig op de nieuwe wet voorbereid. De gemeenten zien dat anders. ”De gemeenten erkennen geen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van achterstanden, noch voor de financiële gevolgen van deze problematiek”, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een reactie.