Vissers krijgen sneller staatssteun

Brussel, 3 juli. Vissers kunnen voortaan veel sneller staatssteun krijgen. De Europese Commissie heeft gisteren besloten dat ze projecten voor de vissers niet meer eerst wil goedkeuren. De visserijsector in Europa lijdt erg onder de dure diesel. De brandstofkosten en de schaarse vis maken het amper lonend om nog uit te varen. De Europese Commissie staat daarom toe dat EU-landen zonder voorafgaande toestemming meebetalen aan acties zoals belastinguitzonderingen, tijdelijke stillegging evenals investeringen in havens, viskweek en visverkoop.