Vervalste Koptische kunst ontdekt

Een groot deel van de collectie Koptische kunst van het Brooklyn Museum in New York is vals. Volgens kunsthistoricus Edna Russmann, die een studie verrichtte naar de vroeg-christelijke Egyptische beeldhouwwerken, blijken tien van de dertig werken die het museum bezit moderne vervalsingen te zijn. De overige twintig beelden zijn niet volledig origineel en waarschijnlijk in de afgelopen eeuw bijgeschaafd of overgeschilderd.

In een artikel in The Art Newspaper waarschuwt Russmann dat ook andere Amerikaanse en Europese musea die in de laatste vijftig jaar Koptische kunst hebben aangekocht hun collecties kritisch zullen moeten bekijken. De conservator voerde haar onderzoek uit ter voorbereiding van de tentoonstelling Coptic Sculpture in het Brooklyn Museum, die op 13 februari 2009 opent. De expositie zal doorgaan, maar de focus zal nu op het thema ‘vervalsingen’ liggen.

Het museum kocht de valse beelden in de jaren zestig en zeventig bij antiekhandelaren in New York en Zwitserland. Opvallend is dat bij deze valse werken meer nadruk ligt op christelijke iconografie dan bij de authentieke stukken. Blijkbaar speelden de vervalsers in op de vraag naar dergelijke beeltenissen in Europa en de VS. Zo is op een van de vervalsingen, een kalkstenen reliëf dat in 1962 werd aangekocht, een afbeelding te zien van een verlamde die door Christus genezen wordt en vervolgens zijn bed op zijn rug wegdraagt. „Een verzinsel”, aldus Russmann. Er bestaan geen andere vroegchristelijke voorbeelden van dit onderwerp.

Koptische kunst werd gemaakt tussen de vierde eeuw na Christus en de Arabische invasie van Egypte in 641. De beelden, bijna allemaal gemaakt in lokale kalksteen, werden gebruikt als decoraties in kerken of als gedenktekens bij begrafenissen. Geschat wordt dat er zo’n duizend originele Koptische beelden zijn overgebleven.