PvdA en CDA botsen over btw

De coalitiepartijen CDA en PvdA zijn gisteren tijdens een Tweede Kamerdebat gebotst over uitstel van de btw-verhoging per 1 januari van 19 naar 20 procent. Dit in ruil voor een lagere WW-premie. De PvdA wil de btw niet verhogen omdat dit beter is voor de koopkracht. Het CDA is hier tegen, omdat dan de WW-premie niet verlaagd kan worden. (NRC)