Kabinet: 438 mld voor energie

De komende vier jaar wil het kabinet 438 miljoen euro beschikbaar stellen voor innovatie op het gebied van energie. Dit schrijven minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) en minister Cramer (Milieu, PvdA) in de Innovatieagenda Energie die ze vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het geld zal onder meer gebruikt worden voor onderzoek naar zuinige vrachtwagens en bussen, naar zonne-energie, klimaatneutrale gebouwen en algen voor de productie van biodiesel.

De innovatieagenda is een aanvulling op de Energienota die minister Van der Hoeven twee weken geleden presenteerde. Daarin maakte het kabinet bekend tot 2011 in totaal 7 miljard euro te willen investeren in de Nederlandse energievoorziening. Daarvan gaat ruim de helft, 4 miljard euro, naar duurzame energie. Het kabinet wil bereiken dat in 2020 minstens 20 procent van het energieverbruik duurzaam is. Van der Hoeven en Cramer verwachten dat de nu bekendgemaakte innovatiesubsidie uiteindelijk een bedrag van 3 tot 4 miljard aan verdere investeringen uitlokt van onderzoeksinstituten en bedrijfsleven.

Van het bedrag van 438 miljoen euro gaat ongeveer de helft naar het Platform Energietransitie, een samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven en milieuorganisaties. Binnen het platform wordt al enkele jaren gewerkt aan zeven thema’s, waaronder ‘duurzame elektriciteitsvoorziening’ en ‘kas als energiebron’.

Het andere deel van het geld blijft flexibel beschikbaar voor het oplossen van knelpunten, zoals bij het ondergronds opslaan van CO2.

    • Marcel aan de Brugh