‘G8 moet optreden tegen honger’

De G8 moet geld vrijmaken voor het bestrijden van honger veroorzaakt door de hoge voedselprijzen. Dit zegt Artsen zonder Grenzen vandaag in een oproep aan de leiders van de zeven grootste industrielanden en Rusland die maandag in Japan bijeenkomen.

Ook Robert Zoellick, president van de Wereldbank, heeft afgelopen maandag in algemene termen de G8 opgeroepen „actie te ondernemen tegen deze door de mens veroorzaakte catastrofe”. Zoellick deed zijn oproep in een brief aan de Japanse premier.

Door de hoge prijzen voor granen kunnen niet alleen armen zelf minder voedsel kopen, ook hulporganisaties kunnen met hun budgetten minder doen. Het resultaat: „Veel kinderen zullen sterven, veel jonge moeders zullen sterven”, aldus Martin Bloem, hoofd beleid en strategie van het Wereldvoedselprogramma (WFP), gisteren tijdens een symposium van Artsen zonder Grenzen. De organisatie verwijst naar een Unicef-schatting dat jaarlijks 8 miljard dollar (5 miljard euro) nodig is om 100 miljoen mensen te helpen.

Op dit moment sterven al 3,6 miljoen kinderen per jaar aan ondervoeding. Miljoenen meer lijden eraan. Onderzoek heeft aangetoond dat er een directe relatie is tussen stijgende graanprijzen en de toename van het aantal ondervoede kinderen.

„We kunnen een generatie verliezen”, meent Bloem, want een gebrekkige voeding in de eerste levensjaren is nooit meer in te halen. Ondervoeding in de eerste twee levensjaren blijkt ook effect te hebben op het inkomen dat later wordt verdiend als volwassene. „Het is dus niet alleen een ethische kwestie, maar ook een economische”, stelt Bloem.