Druk hier voor het volgende mislukte ICT-project van de overheid

pagina 4 en 5