Bosverlies tropen onverminderd

Het mondiale oppervlak aan tropisch regenwoud is tussen 2000 en 2005 teruggelopen met 27,2 miljoen hectare, 2,36 procent in totaal. De regenwouden verdwijnen wereldwijd ongeveer even snel als in de jaren negentig. Brazilië en Indonesië zijn wat betreft boskap ’s werelds grootste probleemlanden. In Afrika blijft het verlies aan tropisch bos relatief beperkt.

Dat concluderen Matthew Hansen van South Dakota State University en zijn collega’s in een studie deze week is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De auteurs baseren hun schatting op gegevens van twee satellieten, één die beelden maakt met een hoge resolutie van 30 meter (Modis) en één die zeer frequent grotere oppervlakten in kaart brengt (Landsat). De conclusies in de PNAS-studie wijken af van de bevindingen die aardwetenschapper Alan Grainger van de universiteit van Leeds begin dit jaar in PNAS publiceerde, op basis van gegevens van de wereldvoedselorganisatie FAO. Volgens Grainger zijn de gegevens over tropisch bosverlies zo gebrekkig dat er geen duidelijke trend in te duiden valt. Een probleem is dat de FAO voor ’s werelds belangrijkste bosstatistieken gebruik maakt van data die landen zelf aanleveren.

De satellietanalyse van Hansen is objectiever. Hij laat zien dat Brazilië tussen 2000 en 2005 3,6 procent van zijn tropische bossen verloren zag gaan. Daarmee neemt dat land 47,8 procent van het totale bosverlies voor zijn rekening.

In Indonesië verdween in diezelfde periode 3,36 procent van het tropisch bosgebied. Dat is een sterke toename in vergelijking met het bosverlies van 1990 tot 2000. In de rest van Azië ging het areaal aan tropisch bos achteruit met 2,7 procent, in Noord- en Zuid-Amerika buiten Brazilië met 1,23 procent en in Afrika met niet meer dan 0,76 procent.

Met name het bosverlies in Afrika wijkt sterk af van de FAO-cijfers. De schatting van Hansen is drie keer zo laag. De auteurs denken dat Afrika er relatief gunstig uitspringt omdat er in de tropische streken geen bos wordt gekapt voor landbouw op industriële schaal.