Zieken krijgen geen bijdrage na bezuiniging

Het kabinet trekt geen extra geld uit om de gevolgen te verzachten van de wijziging van de ziektekostenaftrek. Dat bleek gisteren uit een overleg tussen de betrokken bewindslieden met de Tweede Kamer.

Volgens de organisatie voor budgetvoorlichting Nibud gaan honderdduizenden Nederlanders er volgend jaar meer dan 500 euro op achteruit door de versobering van de fiscale aftrekpost voor ziektekosten. De oppositie wil deze groep tegemoetkomen.

Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) zei, net als de Kamer, „geschrokken” te zijn van de berekeningen van het Nibud. Zo gaan volgens het Nibud chronisch zieken en gehandicapten die in een verzorgingstehuis zitten en jonger zijn dan 65 jaar er negen procent op achteruit. De nieuwe regeling voor buitengewone uitgaven aan ziektekosten beoogt juist deze groep te steunen.

Bussemaker zegde de Kamer toe dat het inkomensverlies voor deze mensen te zullen beperken tot vier procent. Maar de totale kosten voor de nieuwe regeling blijven, na bezuiniging, 1,7 miljard euro. Andere groepen zullen dus moeten inleveren. Overigens bespreekt het kabinet in augustus nog de koopkracht van de minima.

Het kabinet wil de fiscale aftrekpost voor hoge ziektekosten versoberen omdat de regeling te breed is opgezet en er ruim zes miljoen mensen gebruik van maken. Ook gezonde mensen maken gebruik van de aftrekpost, bijvoorbeeld om een bril of hoge bevallingskosten te declareren.

Dit jaar bezuinigt het kabinet 400 miljoen op de aftrekpost, volgend jaar moet er nog eens 250 miljoen van af. Die tweede bezuiniging kwamen de coalitiefracties van PvdA, CDA en CU overeen om de gratis schoolboeken te kunnen bekostigen. De oppositie vroeg het kabinet gisteren om die extra bezuiniging te schrappen, maar daar wilden de bewindslieden van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Financiën niet aan. Ook de coalitiefracties niet.

Kamerlid Vendrik (GroenLinks) vroeg wat het kabinet in petto heeft voor alleenstaanden en kinderloze stellen met een inkomen tussen het minimumloon en modaal. „Die gaan er tussen de acht en tien procent op achteruit.”

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) vindt dat de Kamer zich moet baseren op berekeningen van het kabinet. Die geven aan dat 1,8 miljoen huishoudens er op vooruit gaan (gemiddeld 250 euro per jaar) en 2 miljoen mensen er op achteruit (375 euro).