Toch weer ruzie over salarissen van leraren

Docenten in het mbo en hbo krijgen voorlopig geen salarisverhoging. De werkgevers in deze sectoren hebben gisteren geweigerd hun handtekening te zetten onder het akkoord dat minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) had bereikt met alle onderwijssectoren. In april hadden deze partijen het voorlopige akkoord wel getekend.

Volgens de werkgevers in het mbo en hbo zijn de afspraken over verhoging van de lerarensalarissen niet na te komen met de door de overheid beschikbaar gestelde 160 miljoen euro. Ze willen niet meer geld, maar wel opnieuw onderhandelen over de besteding. Het gaat om een conflict tussen werkgevers en bonden over de verdeling van het geld over de diverse categorieën leraren.

In totaal heeft Plasterk voor alle sectoren een bedrag uitgetrokken dat oploopt tot structureel 1 miljard euro extra in 2020. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen al wel meer loon.

Het extra geld van Plasterk is bedoeld om het lerarentekort te bestrijden. Uit onderzoek van de commissie-Rinnooy Kan bleek vorig jaar dat er forse investeringen nodig zijn om te voorkomen dat scholen structureel te weinig leraren kunnen aantrekken. „De minister gaat ervan uit dat de werkgevers na een paar nachtjes slapen terugkeren op hun schreden”, zegt zijn woordvoerder.

De bonden zijn verontwaardigd over de weigering het akkoord te ondertekenen. De werkgevers tonen zich „onbetrouwbaar”, aldus de Algemene Onderwijsbond. CNV Onderwijs vindt dat de werkgevers „hun eigen docenten gijzelen”. De werkgevers vinden de bonden star. Zowel de MBO Raad als de HBO-raad heeft een tegenvoorstel gedaan voor salarisverhoging met het beschikbare budget. CNV Onderwijs noemt de tegenvoorstellen een „achteruitgang”.

Leraren: pagina 3