Sneller zorg elders in EU

Het moet gemakkelijker worden voor patiënten in de Europese Unie om in een andere lidstaat medische zorg te krijgen. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vanmiddag zou presenteren.

Het plan is onderdeel van een pakket sociale maatregelen en plannen. De Commissie wil zo laten zien dat de EU praktische oplossingen kan bieden voor dagelijkse problemen van burgers.

Door uitspraken van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg was het de afgelopen jaren al gemakkelijker geworden om in een andere lidstaat naar het ziekenhuis te gaan. Patiënten kunnen dat nu doen, zonder toestemming vooraf van hun verzekeraar, als het gaat om poliklinische behandelingen. In het voorstel van de Commissie zouden, volgens bronnen in Brussel, ook de regels voor ziekenhuisopnames in het buitenland worden versoepeld.

Het gaat om een politiek gevoelig voorstel. De presentatie was een half jaar geleden al eens aangekondigd maar werd toen op het laatste moment uitgesteld, na bezwaren uit het Europees Parlement. Bovendien vreesde Zweden dat buitenlanders op grote schaal gebruik zouden gaan maken van hun goede gezondheidszorg.

In het voorstel zou wel een voorbehoud worden gemaakt. Als de gezondheidszorg in een land dreigt te worden uitgehold door buitenlandse patiënten dan kan dat land toch drempels opwerpen.

Verder zou de Commissie vanmiddag voorstellen een wet uit te breiden die discriminatie verbiedt. Die wet verbiedt discriminatie op grond van geaardheid, religie, leeftijd en handicap nu alleen op de arbeidsmarkt. Straks zou dat verbod ook gelden bij het aanbieden van goederen en diensten. Europarlementariërs hebben lang gepleit voor de uitbreiding.