Polderalternatief voor Westerschelde

Den Haag, 2 juli. Minister Gerda Verburg heeft de Eerste Kamer, die tegen het ontpolderen is van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder, toegezegd dat er in een groter gebied dan tot dusver gezocht zal worden naar alternatieve mogelijkheden om de natuur te herstellen, na het uitdiepen van de Westerschelde. Ze deed een beroep op de senaat om volgende week in te stemmen met verdragen die met België gesloten zijn over de Westerschelde.