`Maak parkeren in woonwijken duurder`

Rotterdam. Parkeren in woonwijken moet duurder worden. Bewoners moeten ”naar gebruik” betalen voor het stallen van hun eigen auto`s in de buurt. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een gisteren verschenen studie, gemaakt op verzoek van minister Cramer (VROM, PvdA). De minister wilde weten wat de gevolgen zijn van het toenemende autobezit voor de bouw van wijken in komende decennia. Nu nog is het parkeren in veel woonwijken gratis. In drukkere stedelijke gebieden wordt een laag bedrag betaald voor parkeervergunningen. Parkeren wordt ”veelal beschouwd als een recht”, aldus het planbureau. Op langere termijn is deze situatie niet houdbaar. De voordelen van ”betalen naar gebruik” zijn dat bewoners de kosten en baten van een auto beter gaan afwegen, aldus de onderzoekers. De parkeernood is volgens de onderzoekers de afgelopen twintig jaar fors gestegen doordat de parkeerruimte is achtergebleven bij de 25 procent waarmee het autobezit per huishouden is gegroeid.

Lees het parkeerrapport via nrcnext.nl/links