Justitie: 1.600 ‘hits’ in DNA-vergelijking

Een grootschalige vergelijking van DNA-bestanden van de Duitse en Nederlandse justitie heeft 1.600 overeenkomsten opgeleverd. Door Nederland aangeleverde DNA-profielen leidden in Duitsland tot zeshonderd ‘hits’, Duitse gegevens in Nederland tot ruim duizend.

De DNA-profielen die zijn uitgewisseld, betreffen materiaal dat bij opsporingsonderzoek is aangetroffen. De ‘matches’ kunnen justitie in beide landen helpen bij de oplossing van misdaden.

Nederland leverde vanuit de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 25.000 profielen, die vergeleken zijn met 500.000 DNA-sporen in Duitse databanken. Daarbij ging het om materiaal van mensen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens delicten waarop minimaal vier jaar hechtenis staat, en om DNA-sporen van mensen die onder verdachte omstandigheden zijn overleden.

De grootschalige uitwisseling van DNA-profielen is mogelijk door het onlangs geratificeerde Verdrag van Prüm, voor grensoverschrijdende justitiële samenwerking. Het project was een proef om te zien of Nederlandse en Duitse DNA-bestanden te koppelen zijn. Tot nieuw strafrechtelijk onderzoek hebben de resultaten nog niet geleid.

Vervolg DNA: pagina 2

Verdere uitwisseling DNA-data

DNA

Vervolg van pagina 1

Nederland verwacht spoedig tot structurele samenwerking te komen met Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Luxemburg voor de uitwisseling van DNA-data. Later volgen de andere Europese lidstaten die het Prüm-verdrag hebben ondertekend, zoals Frankrijk, België, Finland en Groot-Brittannië.

Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Schäuble, die de resultaten van de Duits-Nederlandse proef gisteren met minister Hirsch Ballin (Justitie) bekendmaakte, heeft DNA-samenwerking van Duitsland met Oostenrijk, Spanje en Luxemburg sinds begin vorig jaar 3.000 hits opgeleverd. Het heeft geleid tot heropening van onderzoek naar delicten als moord en doodslag (50 zaken ) en zedendelicten (20 zaken). De samenwerking met Nederland zal tot vergelijkbare resultaten leiden, is zijn verwachting.

Geautomatiseerde koppeling van Nederlandse en Duitse DNA-bestanden maakt binnen drie minuten duidelijk of er een match is. Om op basis daarvan onderzoek te (her-)openen is een internationaal rechtshulpverzoek nodig. Pas dan zijn de aan het DNA verbonden persoonsgegevens te achterhalen.

Uitwisseling van DNA-profielen met Groot-Brittannië liep vorig jaar spaak, omdat de door Nederland aangeleverde cd-rom met gegevens van 4.000 verdachten ruim een jaar lang zoek was. Uiteindelijk bleek het genetisch materiaal van vijftien criminelen overeen te komen met monsters uit Britse databanken. In elf gevallen hadden criminelen intussen nieuwe misdrijven gepleegd.