Financiën Koninklijk Huis onder premier

Den Haag. De volledige begroting van het Koninklijk Huis valt vanaf 2010 onder het ministerie van Algemene Zaken. Die toezegging deed minister-president Balkenende maandag in het Kamerdebat over de financiën van het Koninklijk Huis. De Kamer constateerde dat de kosten van het Koninklijk Huis, geraamd op 114 miljoen euro, niet volledig zijn te achterhalen, doordat ze over zeven ministeries zijn versnipperd en zeer uiteenlopend en slordig worden doorberekend. En hoewel de Kamer al in 2004 transparantie eiste, dwong RTL Nieuws dat uiteindelijk via de rechter af. Eerder dit jaar bleek na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur dat Defensie voor onderhoud van plezierjacht De Groene Draeck te veel, en Verkeer en Waterstaat voor vluchten van het Koninklijk Huis te weinig geld boekte. Een ambtelijke commissie gaat het financieel statuut herzien, waarna pas in 2010 de premier echt verantwoordelijk is.