EU-hof: Raadsadviezen in beginsel openbaar

Adviezen van de juridische dienst van de Raad van Ministers (van de lidstaten) over Europese wetgeving moeten in beginsel openbaar zijn voor burgers.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie gisteren bepaald. Van deze hoofdregel mag alleen worden afgeweken wanneer zo’n advies „een bijzonder gevoelig karakter” draagt of „een ruime strekking” heeft die verder gaat dan de betreffende wet, aldus het Hof. Maar dan moet de geheimhouding wel uitvoerig worden gemotiveerd.

Openbaarheid draagt volgens het Hof bij tot „grotere legitimiteit en vertrouwen in de ogen van de Europese burgers”. Door openbaarmaking van juridische adviezen wordt „de transparantie verhoogd en het democratische recht van de Europese burgers versterkt”, aldus het Hof.

De zaak was in 2002 aanhangig gemaakt door de Italiaan Maurizo Turco, destijds Europarlementariër. Hij wilde inzage in een advies over EU-wetgeving voor minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten.

De Raad weigerde openbaarmaking omdat daardoor twijfel zou kunnen rijzen over de onafhankelijkheid en rechtmatigheid van de adviezen. Die motivering wees het Hof als te algemeen en abstract van de hand. Nederland was een van de EU-landen die Turco steunden in zijn strijd voor openheid.