DSB heeft toch wel last van crisis

Wij hebben géén last van de kredietcrisis!

Dat was de boodschap waarop DSB Bank gisteren hamerde bij de presentatie van de jaarcijfers over 2007. Het bedrijf van Dirk Scheringa deed er alles aan geruchten die hierover de ronde doen, te ontzenuwen. 2007 was een „uitstekend jaar”. De bedrijfsopbrengsten waren met 27 procent gestegen tot ruim 227 miljoen euro. Exclusief een bijzondere bate bedroeg de nettowinst een kleine 33 miljoen euro.

Anders dan veel Europese banken had DSB geen bijzondere afschrijvingen hoeven doen. Want, zo zei financieel directeur Gerrit Zalm, „wij hebben niks belegd in subprime hypotheken.”

Toch heeft DSB wel degelijk te kampen met de gevolgen van de kredietcrisis. De uitstaande kredieten aan Nederlandse huishoudens, de kernactiviteit van DSB, plaatst de bank doorgaans door aan professionele beleggers. Door deze zogeheten securitisatie verdwijnen die leningen van de balans, waardoor de bank er geen bufferkapitaal voor hoeft aan te houden. Maar door de kredietcrisis is de markt voor securitisaties nagenoeg opgedroogd. Nu moet DSB wel geld reserveren om aan de solvabiliteitseisen te voldoen.

Daartoe heeft de bank uit Noord-Holland vooral geld opgehaald op de spaarmarkt: 4 miljard euro inmiddels. Maar nog is dat niet genoeg, want DSB heeft ook aangekondigd een eeuwigdurende obligatielening uit te schrijven, waarmee ze 100 miljoen aan kapitaal wil ophalen. Nog een teken voor de toch iets zwakkere balans van DSB is het handelen van de grootaandeelhouder. Dirk Scheringa liet het dividend over 2007 lopen, en betaalde van de ruim 13 miljoen die hij vorig jaar ontving 5 miljoen terug.

Lees meer over de kredietcrisis op nrc.nl/kredietcrisis