CDA vervreemd van Ombudsman

Het CDA in de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman zijn danig van elkaar vervreemd. Kamerlid Jan Schinkelshoek zei gisteravond dat de Ombudsman, naarmate hij zich „scherper en activistischer” opstelt, zich van „bestuur en politiek dreigt te isoleren”. De rol van aanklager past de ombudsman niet, volgens het CDA. Deze zou juist meer het „samenspel met de Tweede Kamer” moeten zoeken. Aan een debat over de „politieke kijk” van de Nationale Ombudsman had hij geen behoefte.

De ergernis van het CDA was gewekt door het jongste jaarverslag dat in de Kamer werd behandeld. Schinkelshoek zei dat hij de kritiek ‘te grofmazig’ had gevonden. Een opstelling die D66-leider Pechtold als „kleinzielig” kwalificeerde, behorend bij een „regenteske machtspartij”.

In het jaarverslag hekelt Ombudsman Alex Brenninkmeijer de overheid, die de meerderheid van 98 procent goedwillende burgers tegen zich in het harnas zou jagen. De overheid is te vaak niet aanspreekbaar, overbelast, wantrouwig, niet in staat tot samenwerken en intern gericht. Ze draagt zo zelf bij aan de verruwing van de verhouding met de burger, meent Brenninkmeijer.

Die analyse deed het slecht bij premier Balkenende die bij de presentatie in maart sprak van een „zwart-wit” beeld dat hij „niet herkende”. Ook minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) vond gisteren verruwing meer het resultaat van „interactie” tussen burger en overheid, niet van een zelfstandig probleem bij de overheid zelf. Zij beloofde wel ervoor te zorgen dat „overheidsdienaren zich zo opstellen dat de kans op agressie kleiner wordt”.

De meeste sympathie had de Kamer toch voor politie-, balie- en ambulancepersoneel dat gemolesteerd wordt, verbaal en anders. Alleen PvdA’er Heijnen speelde de bal terug. De verscherpte handhaving door de overheid is volgens hem een oorzaak van de ruwere verhoudingen.

Praat mee over de verruwing op nrc.nl/discussie