Adviseur Iran suggereert compromis

Iran overweegt in te gaan op een voorstel om uitbreiding van zijn nucleaire verrijkingsactiviteit te bevriezen in ruil voor bevriezing van uitbreiding van de internationale sancties.

Dat zou de opstap moeten zijn naar onderhandelingen met de internationale gemeenschap over zijn nucleaire programma.

Dat blijkt uit uitspraken van de Iraanse ex-minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Velayati tegen de Iraanse krant Jomhouri Eslami en in de Franse krant Libération. Velayati is een belangrijke adviseur van de Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei.

Velayati pleitte daarin voor een compromis tussen Teheran en de internationale gemeenschap. Tevens riep hij in een nauwelijks verhulde aanval op president Ahmadinejad de regering op zich te onthouden van „provocerende en onlogische leuzen”. Ayatollah Khamenei, die het laatste woord heeft in de buitenlandse en nucleaire politiek, heeft tot dusverre de harde lijn van Ahmadinejad gesteund. Tegenstanders voeren aan dat zijn toespraken het Iraanse isolement hebben versterkt.

Het voorstel tot wederzijdse bevriezing was onderdeel van het pakket aanmoedigingsmaatregelen dat de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Javier Solana, vorige maand in Teheran presenteerde. Het was niet op schrift gesteld, maar werd volgens Teheran mondeling door Solana overgebracht. Het idee is dat deze fase zes weken duurt waarin werkelijke onderhandelingen worden voorbereid. Voor het begin van die onderhandelingen zou Iran zijn verrijkingsactiviteit moeten bevriezen. Of Teheran tot die ommezwaai bereid zou zijn, is zeer de vraag. Volgens Velayati moet hoe dan ook de termijn van zes weken worden verlengd.

In zijn artikel in Libération schreef Velayati dat een compromis kan worden gevonden tussen Iran en de internationale gemeenschap binnen het kader van het nucleaire non-proliferatieverdrag, waarbij Iran vasthoudt aan zijn civiele nucleaire technologie. Teheran heeft altijd met kracht de westerse verdenking tegengesproken dat het er een geheim kernwapenprogramma op nahoudt. Tegen Jomhouri Eslami zei hij: „Zij zeggen dat Iran geen atoombom moet bouwen en wij zeggen dat Iran kernenergie nodig heeft. Deze twee principes zijn uw en onze rode lijnen die de basis zouden moeten zijn voor onderhandelingen”.